Search for more Public Notices in your area
COUNTRYSIDE SECTION-TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
Traffic

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 42, 43 (RHAN), 53 A 54 YN LLANFRECHFA GRANGE CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018

Notice ID: NP4259894

Notice effective from
18th July 2018 to 17th August 2018

HYSBYSIAD CYHOEDDUS O BARHAD

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD)
ADRAN 14(1)(b)

LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 42, 43 (RHAN), 53 A 54 YN LLANFRECHFA GRANGE CWMBRAN

GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018

RHODDIR hysbysiad trwy hyn bod y Gorchymyn a wnaed gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 7 Chwefror 2018 am gyfnod o chwe mis hyd at 7 Awst 2018, effaith yr hwn yw gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag mynd ar hyd:-

Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 42 Cymuned Llanfrechfa Isaf i’w gau o’i gyffordd gyda LlC Rhifau 41 a 52 ac sy’n rhedeg mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol am ryw 105 medr i’w gyffordd gyda LlC Rhifau 53 a 54.

LlC Rhif 43 Cymuned Llanfrechfa Isaf i’w gau 85 medr o’i gyffordd gyda LlC 53 ac sy’n rhedeg mewn cyfeiriad dwyreiniol am ryw 85 medr i’w gyffordd gyda LlC Rhif 53.

LlC Rhif 53 Cymuned Llanfrechfa Isaf i’w gau un medr o’i gyffordd gyda LlC Rhifau 93 a 95 ac sy’n rhedeg mewn cyfeiriad deheuol am ryw 275 medr i’w gyffordd gyda LlC Rhifau 42 a 54.

LlC Rhif 54 Cymuned Llanfrechfa Isaf i’w gau rhyw 200 medr i’r de o Waun-y-Pwll Cottage ac sy’n rhedeg mewn cyfeiriad dwyreiniol am ryw 120 medr i’w gyffordd gyda LlC Rhifau 42 a 53

yn parhau mewn grym gyda chymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 8 Awst 2018 hyd at a chan gynnwys 7 Chwefror 2019 neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa bynnag un a ddaw gyntaf.

Mae llwybrau amgen ar gael.

Roedd angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i’r cyhoedd.

Dyddiedig 18 Gorffennaf 2018

Alison Ward Prif Weithredwr
Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pwl NP4 6YB

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices