Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 58 Llanfairtalhaiarni (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2017

Notice ID: NWA0453530

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 AD RAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 58 Llanfairtalhaiarni (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrt 2017
RHOPPIR RHYBUPP v bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 30 Mehefin 2017, a oedd i ddod i ben ar 6 lonawr 2018, yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 6 Gorffennaf 2018.
Y mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd Llwybr Troed Rhif 58, yn dechrau o Melai Road yng nghyfeirnod grid SH 9148 6966 gan barhau i'r gogledd-orllewin am tua 360 metr gan ddod i ben yn y gyffordd a Llanfair Road (A548) yng nghyfeirnod grid SH 9119 6985.
?yddiedig 24 lonawr 2018
Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraet.hu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 58 Llanfairtalhaiarni (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2017
NOTICE IS GIVEN that the above named Order made by the County Borough Council of Conwy on 30 June 2017 and which was due to expire on 6 January 2018, has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 6 July 2018.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.
The effect of the Order is to prohibit any pedestrian from proceeding in the full length of Footpath No 58, starting from Melai Road at grid reference SH 9148 6966 proceeding north westerly for approximately 360 metres to terminate at junction with Llanfair Road (A548) at grid reference SH 9119 6985.
Dated: 24 January 2018
Delyth E Jones
Head of Law and Governance Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cvf/Ref: CCBC-027552/HL

Attachments

NWA0453530.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices