Search for more Public Notices in your area
Planning

Richard Lewis PENNAETH CYNLLUNIO A DATBLYGU/ HEAD OF PLANNING AND DEVELOPMENT

Notice ID: NP4067723

Notice effective from
19th July 2017 to 18th August 2017

Richard Lewis
PENNAETH CYNLLUNIO A DATBLYGU/ HEAD OF PLANNING AND DEVELOPMENT
The following planning application(s) have been received by Torfaen County Borough Council:
Town and Country Planning
(Development Management Procedure) (Wales)
Order 2012
Application No.17/P/0529/FUL Development of 31 no.affordable dwellings and associated work sat: Kemys Fawr Infant School Elm Grove Sebastopol Pontypool Torfaen
Reason/s for Advertising:
Maehwn yn ddatblygiad mawr/This is major development.
Gall aelodau o'r cyhoeddarchwilio manylionycais ar-lein trwy gyfrwng ysystemMynediad Cyhoeddus ar wefany Cyngor: (https:\\planningonline.torfaen. gov.uk) neu yn NhyBlaen,FforddPanteg,New Inn, Pontypwl,NP4 0LSrhwng 8:30-1:00 oddydd Llun i Gwener.Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau gyflwyno sylwadauar-lein drwy gyfrwng y System Mynediad cyhoeddus, ysgrifennu atom at y cyfeiriad uchod neu anfon e-bost i: planning® torfaen.gov.uk gan ofewn 21 diwrnod oddyddiadyr hysbysiad hwn gan ddyfynnu'r cyfeirnod cais. Membersofthe public mayinspect the application details online via the Public Accesssystemonthe Council's website: (https:\\planningonline.torfaen. gov.uk) or at Ty Blaen, Panteg Way, NewInn, Pontypool, NP4 0LSbetween 8.30am and 1.00pm Mondays to Fridays. Anyonewho wishes to make representations must either submit comments online via the public accesssystem, writetousatthe above addressoremail: planning@torfaen.gov.uk within 21 days of the dateofthisnotice quoting the application reference.

Attachments

NP4067723.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices