Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning (Listed Building and Conservation Areas) Act 1990 Sections 67 and 73

Notice ID: NP4027176

Notice effective from
10th May 2017 to 9th June 2017

Duncan Smith

CHIEF OFFICER, Planning Service

The following planning application(s) have been received by Torfaen County Borough Council:

Planning (Listed Building and Conservation Areas) Act 1990 Sections 67 and 73

Application No. 17/P/0290/FUL Erection of gazebo at: The Greenhouse Newport Road Llantarnam Cwmbran Torfaen

Reason/s for Advertising:

Mae'r datblygiad yn effeithio ar osodiad adeilad rhestredig/The development affects the setting of a listed building.

Mae'r datblygiad yn effeithio ar gymeriad neu olwg arbennig Ardal Gadwraeth/The development affects the special character or appearance of a Conservation Area.

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio manylion y cais ar-lein trwy gyfrwng y system Mynediad Cyhoeddus

ar wefan y Cyngor (https:\\planningonline.torfaen. gov.uk) neu yn Nhy Blaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pontypwl NP4 0LS rhwng 8:30-1:00 o ddydd Llun i Gwener. Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno

sylwadau gyflwyno sylwadau ar-lein drwy gyfrwng y System Mynediad cyhoeddus , ysgrifennu atom at y cyfeiriad uchod neu anfon e-bost i planning® torfaen.gov.uk gan o fewn 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn gan ddyfynnu'r cyfeirnod cais.

Members of the public may inspect the application details online via the Public Access system on the

Council's website (https:Wplanningonline.torfaen.gov. uk) or at Ty Blaen, Panteg Way, New Inn, Pontypool NP4 0LS between 8.30am and 1.00pm Mondays to Fridays. Anyone who wishes to make representations must either submit comments online via the public access system, write to us at the above address or email planning@torfaen.gov.uk within 21 days of the date of this notice quoting the application reference.

Attachments

NP4027176.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices