Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bryn y Maen, Temporary Traffic Restrictions

Notice ID: WAR2415349

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
The County Borough of Conwy
(Llanrwst Road Bryn y Maen)


(Temporary Speed Restriction and Temporary Prohibition of Parking/Through Traffic) Order 2022


NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order the effect of which will place temporary traffic restrictions on that length of Llanrwst Road Bryn y Maen from junction with Sarn y Mynach to Glasfryn to No.218 Llanrwst Road to facilitate convoy working for carriageway resurfacing works. A temporary speed limit of 30mph for 100m approaching and 10mph through the site, parking prohibition and road closure (when required) will be in place when traffic signs are displayed on site.


The alternative route will be via Sarn y Mynach to Glafryn (B5381) Conway Road, Mochdre (A547), Conway Road, Colwyn Bay, King’s Road (B5113), King’s Drive, Pen y Bryn Road. This route will operate in the reverse utilising Llanrwst Road from Pen y Bryn Road to A547 Conway Road. Emergency access will be maintained


The Order comes into effect on 13 June 2022 for a maximum period of 18 months and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site in advance of works commencing.


Dated 25 May 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and GovernanceDEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy
(Ffordd Llanrwst Bryn y Maen)
(Terfyn Cyflymder Dros Dro a


Gwaharddiad Dros Dro ar Barcio/Drafnidiaeth Drwodd) 2022


RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod o ddyddiad y Gorchymyn hwn, i osod gwaharddiad dros dro ar y darn hwnnw o Ffordd Llanrwst Bryn y Maen o’i chyffordd â Sarn y Mynach i Glasfryn i Rif 218 Ffordd Llanrwst i ganiatáu gweithio mewn confoi ar gyfer ail-wynebu’r ffordd. Bydd cyflymder dros dro o 30mya am 100m wrth ddynesu at y safle a 10mya drwy’r safle, gwahardd parcio a chau rhan o’r ffordd (pan fo angen) pan fydd arwyddion traffig yn cael eu harddangos ar y safle.


Bydd y llwybr amgen drwy Sarn y Mynach i Glasfryn (B5381) Ffordd Conwy, Mochdre (A547), Ffordd Conwy, Bae Colwyn, King’s Road (B5113), King’s Drive, Ffordd Pen y Bryn. Bydd y llwybr hwn yn gweithredu’n groes gan ddefnyddio Ffordd Llanrwst o Ffordd Pen y Bryn i’r A547 Ffordd Conwy. Bydd y ffordd ar agor i ‘r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith


Daw’r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi’u harddangos ar y safle cyn i’r gwaith ddechrau


Dyddiedig 25 Mai 2022


Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a LlywodraethuBodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC–043152

Attachments

WAR2415349.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices