Search for more Public Notices in your area
Traffic

North Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2388262

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd) Coch Y North Road, Pont-Y-Pwl Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rhedeiddio Trafflg Ffyrdd I984(fdy'idiwygiwyd)ynbwriadugwneud Gorchymyn, nid llai na saith nlwmod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Cadi Y North Road, Pont-y-pwl.

Mae'r ffordd amgen ar hyd Cefri Crib Road, A472, Albion Road, Twmpath Road, Trandi Road Coch Y North Road ac i'r gwrthwyneb. (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau bryd cyhyd ag y bo hynnyn rhesymol ymarferol).

Dyddiwyd: 20fed Ebrill 2022

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14 (L)(A) (As Amended) Coch Y North Road, Pontypool Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby gven that the County Borou^i Cound of Torfaen h ©(erase of ther pcr/^rs under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) rrtend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect cfwhichwlbetoprc^hitanyUjiriLri^npioceadngalonga section of Coch Y North Road, Fontypool.The alternative route is along Cefn Crib Road, A472, Albion Road, Twmpath Road, Tranch Road Coch Y North Road and vice versa. (Access for residents and emergency servies will be maintained as far as is reasonably practicable.)


The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to provide Broadband to the area.

The proposed Order will operate from Tuesday 3rd May 2022 to Tuesday 17th May 2022 for 15 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 20th April 2022
Stephen Vickers.Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2388262.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices