Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llanarmon Dyffryn, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2374869

Notice effective from
1st April 2022 to 1st May 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG THWODP) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a a fydd mewn grym o 08/04/22 yn gwahardd unrfiyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno Wayferers, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Wrecsam o Bentre i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 3,900m i Ben Bwlch, Uandrillo i alluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ymgymryd a gwaith strwythurol yn dilyn methiant strwythurol ar ffordd wledig annosbarthedig.
Y llwybr amgen ar gyfer cerbydau sy'n cael eu hetfeithio gan y ffordd fydd ar gau yw'r B4500 o Lanarmon Dyffryn Ceiriog. Pentref y Waun, y B5070, Yr A5 Whitehurst, y B4401 Corwen, Y Ganolfan, Tyn y Pare, Fferm Rhyd y Glafes a Glascoed, a bydd arwyddion priodol. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 18 mis, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond am ddim mwy na 18 mis. Dyddiedig 01/04/22.
Darren Williams- Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council
has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 08/04/22 prohibiting any vehicle from using that length of Wayfarers from Pentre, Llanarmon Dyffryn Ceiriog in an EW. direction for a distance of 3,900m to Pen Bwlch Llandrillo to enable Wrexham County Borough Council to undertake structural repairs due to structural failure of an unclassified rural road. The alternative route for vehicles affected by the closure is via B4500 from Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Chirk Village, B5070. A5 Whitehurst, B4401 Corwen, Y Ganolfan,Tyn Y Pare, Rhyd Y Glafes Farm and Glascoed and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 18 months, or until completion of the
works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 01/04/22,
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2374869.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices