Search for more Public Notices in your area
Traffic

Maendy Way, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2365139

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A)(Fely'i Diwygiwyd) Maendy Way, Cwmbran
Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd jnrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Maendy Way, Cwmbran.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Maendy Way, Chapel Street, Commercial Street, Mount Pleasant Road Ty Trappa, Ty Pwca Road, Maendy Way ac i'r gwrthwyneb. (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau argyfwng cyn belled ag y bo modd yn rhesymcJ).
Mae angen y gwaharddiad oherwydd bod gwaith i gael ei wneud, neu bwriedir gweithio ar neu ger y ffordd i gael mynediad at siambr yn y ffordd.
Bydd y Gorchymyn yn gweithredu rhwng 08:00 a 17:00 ar ddydd Sul 3ydd Ebrill 2022 am I diwrnod ac unrhyw ddyddiau eraill a dybiryn angenmeidiol o fewn cyfnod heb fod yn fwy na 18 mis.
Dyddiedig: 30ain Mawrth 2022
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984
Section I4(I)(A) (As Amended)

Maendy Way, Cwmbran
Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Maendy Way, Cwmbran.
The alternative route is along Maendy Way, Chapel Street, Commercial Street, Mount Pleasant Road Ty Trappa, Ty Pwca Road, Maendy Way and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to access a chamber in the highway.
The Order will operate from 08:00 to 17:00 Sunday 3rd April 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months
Dated: 30th March 2022
Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2365139.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices