Search for more Public Notices in your area
Planning

Land Available For Letting To New Entrant To Farming

Notice ID: WAR2367766

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County CouncilTir I'w Osod I Newydd Ddyfodiad I Ffermio

25 erw o dir ger Tyn Y Celyn, Hirwaen, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Rhuthun. LL15 1SH.

Ar gael am gyfnod o 4 mlynedd dan Denantiaeth Busnes Fferm o Mai 2022.

Am fwy o fanylion, anfonwch e-bost

gwasanaeth.eiddo@sirddinbych.gov.ukFf5n: 01824 706 848

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.


Land Available For Letting To New Entrant To Farming

25 acres of land nr Tyn y Celyn, Hirwaen, Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 1SH.

To be available under a 4-year Farm Business Tenancy from May 2022.

For further details, please email:

property.services@denbighshire.gov.ukPhone: 01824 706 848

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR2367766.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices