Search for more Public Notices in your area
Traffic

MILLBANK ROAD, RHYL

Notice ID: WAR2254049

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

sir ddinbych Cyngor

Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
MILLBANK ROAD, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFFIG DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 17 Tachwedd 2021 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar Millbank Road, y Rhyl, Sir Ddinbych, tua'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Mona Terrace I'r gyffordd a Grange Road am oddeutu 50 metr.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
MILLBANK ROAD, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 17th November 2021 to make an Order prohibiting vehicles using that length of Millbank Road Rhyl in the County of Denbigh which extends north-eastward from its junction with Mona Terrace to its junction with Grange Road for a distance of approximately 50m.
The closure is necessary to facilitate installation of multiple gas connections by Wales & West Utilities. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The signposted alternative route will be via Grange Road > Prince Edward Avenue > Vale Road.
The Order is effective from 9th December 2021 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 14th December 2021.
Dated: 17 November 2021.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities osod sawl cysylltiad nwy. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y llwybr amgen yn mynd a chi ar hyd Grange Road > Prince Edward Avenue > Vale Road.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 9 Rhagfyr 2021 hyd nes cwblheir y gwaith, ond am ddim mwy na deunaw mis. Rhagweliry bydd y gwaith wedi'i orffen ar 14 Rhagfyr 2021.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, AD a Chyfreithiol, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrfiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR2254049.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices