Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2217973

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYGIWYD)
A405I - CYLCHFAN CWMBRAN I GYLCHFAN AVONDALE
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o A405I o gylchfan Cwmbran i gylchfan Avondale.
Mae'r ffordd amgen ar hyd yr A405I Cwmbran Drive, A4042 ac i'r gwrthwyneb.
Bydd y Gorchymyn mewn grym o ddydd lau I4eg Hydref 2021 tan ddydd Sadwrn I6eg Hydref 2021, cau yn ystod y nos o 20:00 - 05:30, am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.
Dyddiad: 13ed Hydref 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14 (l)(A) (AS AMENDED)
A405I - CWMBRAN ROUNDABOUT TO AVONDALE ROUNDABOUT
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of A4051 from Cwmbran roundabout to Avondale roundabout.
The alternative route is along A4051 Cwmbran Drive, A4042 and vice versa
The Order will operate from Thursday 14th October 2021 to Saturday 16th October 2021 20:00 - 05:30 night closures for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 13th October 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2217973.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices