Search for more Public Notices in your area
General

TRETH Y CYNGOR - 2020/2021 COUNCIL TAX - 2020/2021

Notice ID: WAR1642372

Notice effective from
11th March 2020 to 10th April 2020

TRETH Y CYNGOR - 2020/2021 COUNCIL TAX - 2020/2021

Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 Local Government Finance Act 1992

Mewn cyfarfod a gynhallwyd ar Chwefror 25 eg 2020 penderfynwyd mal Treth y Cyngor am wahanol rannau o'r Sir yw fel a roddlr isod:-

At a meeting held on 25" February 2020, It was resolved that the Council Tax for the various parts of the County are as set out below: -

2020/2021

CYNGOR SIR DDINBYCH / DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Cyfradd Treth Band D am y Trefi/Cymunedau

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Band D Tax Rate for Towns/ Communities

£

£

£

£

£

£

£

£

£

ABERCHWILER/ABERWHEELER

19.32

1,129.39

1,317.63

1,505.86

1,694.09

2,070.55

2,447.02

2,823.48

3,388.18

3,952.88

BETWS G G

19.48

1,129.50

1,317.75

1,506.00

1,694.25

2,070.75

2,447.25

2,823.75

3,388.50

3,953.25

BODELWYDDAN

39.68

1,142.97

1,333.46

1,523.96

1,714.45

2,095.44

2,476.43

2,857.42

3.428.90

4,000.38

BODFARI

18.46

1,128.82

1,316.96

1,505.09

1,693.23

2,069.50

2,445.78

2,822.05

3,386.46

3,950.87

BRYNEGLWYS

35.14

1,139.94

1,329.93

1,519.92

1,709.91

2,089.89

2,469.87

2,849.85

3,419.82

3,989.79

CEFN MEIRIADOG

24.17

1.132.63

1.321.40

1.510.17

1.698.94

2.076.48

2.454.02

2.831.57

3.397.88

3.964.19

CLOCAENOG

45.70

1,146.98

1,338.14

1,529.31

1,720.47

2,102.80

2,485.12

2,867.45

3,440.94

4,014.43

CORWEN

48.20

1,148.65

1,340.09

1,531.53

1,722.97

2,105.85

2,488.73

2,871.62

3,445.94

4,020.26

CYFYLLIOG

33.00

1.138.51

1.328.27

1.518.02

1.707.77

2.087.27

2.466.78

2.846.28

3.415.54

3.984.80

CYNWYD

17.37

1,128.09

1,316.11

1,504.12

1,692.14

2,068.17

2,444.20

2,820.23

3,384.28

3,948.33

DINBYCH/DENBIGH

66.00

1,160.51

1,353.93

1,547.35

1,740.77

2,127.61

2,514.45

2,901.28

3,481.54

4,061.80

DERWEN

25.75

1.133.68

1.322.63

1.511.57

1.700.52

2.078.41

2.456.31

2.834.20

3.401.04

3.967.88

DYSERTH

41.06

1,143.89

1,334.53

1,525.18

1,715.83

2,097.13

2,478.42

2,859.72

3,431.66

4,003.60

EFENECHTYD

25.59

1,133.57

1,322.50

1,511.43

1,700.36

2,078.22

2,456.08

2,833.93

3,400.72

3,967.51

GWYDDELWERN

16.00

1,127.18

1,315.04

1,502.91

1,690.77

2,066.50

2,442.22

2,817.95

3,381.54

3,945.13

HENLLAN

42.00

1,144.51

1,335.27

1,526.02

1,716.77

2,098.27

2,479.78

2,861.28

3,433.54

4,005.80

LLANARMON YN IAL

37.91

1,141.79

1,332.08

1,522.38

1,712.68

2,093.28

2,473.87

2,854.47

3,425.36

3,996.25

LLANBEDR D C

30.30

1,136.71

1,326.17

1,515.62

1,705.07

2,083.97

2,462.88

2,841.78

3,410.14

3,978.50

LLANDEGLA

31.96

1,137.82

1,327.46

1,517.09

1,706.73

2,086.00

2,465.28

2,844.55

3,413.46

3,982.37

LLANDRILLO

18.04

1,128.54

1,316.63

1,504.72

1,692.81

2,068.99

2,445.17

2,821.35

3,385.62

3,949.89

LLANDYRNOG

20.96

1,130.49

1,318.90

1,507.32

1,695.73

2,072.56

2,449.39

2,826.22

3,391.46

3,956.70

LLANELIDAN

33.33

1.138.73

1.328.52

1.518.31

1.708.10

2.087.68

2.467.26

2.846.83

3.416.20

3.985.57

LLANFAIR DC

51.11

1,150.59

1,342.35

1,534.12

1,725.88

2,109.41

2,492.94

2,876.47

3,451.76

4,027.05

LLANFERRES

36.72

1,140.99

1,331.16

1,521.32

1,711.49

2,091.82

2,472.15

2,852.48

3,422.98

3,993.48

TREF LLAGOLLEN TOWN

79.91

1.169.79

1.364.75

1.559.72

1.754.68

2.144.61

2.534.54

2.924.47

3.509.36

4.094.25

LLANGYNHAFAL

11.49

1,124.17

1,311.54

1,498.90

1,686.26

2,060.98

2,435.71

2,810.43

3,372.52

3,934.61

LLANRHAEADR Y C

24.00

1,132.51

1,321.27

1,510.02

1,698.77

2,076.27

2,453.78

2,831.28

3,397.54

3,963.80

LLANTYSILIO

39.95

1.143.15

1.333.67

1.524.20

1.714.72

2.095.77

2.476.82

2.857.87

3.429.44

4.001.01

LLANYNYS

24.93

1,133.13

1,321.99

1,510.84

1,699.70

2,077.41

2,455.12

2,832.83

3,399.40

3,965.97

NANTGLYN

32.54

1,138.21

1,327.91

1,517.61

1,707.31

2,086.71

2,466.11

2,845.52

3,414.62

3,983.72

PRESTATYN

63.74

1,159.01

1,352.17

1,545.34

1,738.51

2,124.85

2,511.18

2,897.52

3,477.02

4,056.52

RHUDDLAN

88.76

1,175.69

1,371.63

1,567.58

1,763.53

2,155.43

2,547.32

2,939.22

3,527.06

4,114.90

RHYL

57.68

1,154.97

1,347.46

1,539.96

1,732.45

2,117.44

2,502.43

2,887.42

3,464.90

4,042.38

RHUTHUN/RUTHIN

61.09

1,157.24

1,350.11

1,542.99

1,735.86

2,121.61

2,507.35

2,893.10

3,471.72

4,050.34

LLANELWY/ST ASAPH

61.88

1,157.77

1,350.73

1,543.69

1,736.65

2,122.57

2,508.49

2,894.42

3,473.30

4,052.18

TREFNANT

7.07

1,121.23

1,308.10

1,494.97

1,681.84

2,055.58

2,429.32

2,803.07

3,363.68

3,924.29

TREMEIRCHION

17.39

1,128.11

1,316.12

1,504.14

1,692.16

2,068.20

2,444.23

2,820.27

3,384.32

3,948.37

BANDIAU PRISIO/VALUATION BAND

A

B

C

D

E

F

G

H

I

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Cyngor Sir Ddinbych Denbighshire County Council

922.77

1076.57

1230.36

1384.16

1691.75

1999.34

2306.93

2768.32

3229.71

Comisiynydd Heddlu a

Throsedd G Cymru

Police & Crime Commissioner

N Wales

193.74

226.03

258.32

290.61

355.19

419.77

484.35

581.22

678.09

Yng Nghymru mae adran 12 o'r Ddeddf uchod yn caniatau i'r Cyngor roi disgowntiau i rai dosbarthiadau o eiddo. Penderfynodd y Cyngor yn i 2020/2021 na ellir rhoi unrhyw ddisgownt i eiddo o'r fath.

In Wales, Section 12 of the above Act allows the Council the discretion to award discounts to certain classes of property. The Council has determined in 2020/2021 no discount shall be awarded to such properties.

Steve Gadd Prif Swyddog Cyllid/Swyddog A.151 Chief Finance Officer/S.151 Officer

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

wvvw.sirddinbych.gov.uk

/

www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1642372.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices